En vinterdag i Stavanger

av Endre Harvold Kvangraven, stipendiat i miljøhumaniora, Universitetet i Stavanger Click here for English Jeg har kommet til Stavanger for å forske på forholdet mellom mennesker og fugler i nordisk litteratur på 2000-tallet, og en av de første dagene går jeg ut for å kikke på det lokale fuglelivet. Det er tidlig på ettermiddagen, iContinue reading “En vinterdag i Stavanger”

A winter’s day in Stavanger

by Endre Harvold Kvangraven, PhD researcher in environmental humanities, University of Stavanger Klikk her til å lese på norsk I’ve come to Stavanger to study relations between humans and birds in Nordic literature from the 2000s, and on one of my first days I go out to have a look at the local bird life.Continue reading “A winter’s day in Stavanger”

css.php