En vinterdag i Stavanger

av Endre Harvold Kvangraven, stipendiat i miljøhumaniora, Universitetet i Stavanger Click here for English Jeg har kommet til Stavanger for å forske på forholdet mellom mennesker og fugler i nordisk litteratur på 2000-tallet, og en av de første dagene går jeg ut for å kikke på det lokale fuglelivet. Det er tidlig på ettermiddagen, iContinue reading “En vinterdag i Stavanger”

A winter’s day in Stavanger

by Endre Harvold Kvangraven, PhD researcher in environmental humanities, University of Stavanger Klikk her til å lese på norsk I’ve come to Stavanger to study relations between humans and birds in Nordic literature from the 2000s, and on one of my first days I go out to have a look at the local bird life.Continue reading “A winter’s day in Stavanger”

Early birds in Stavanger

By Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, University of Stavanger Klikk her dersom du vil lese innlegget på norsk My task for Work Package 1 will be to trace the history of the Revtangen ornithological station at Jæren, and to investigate and report the background and development of the yearly backyard bird count in several European countries.Continue reading “Early birds in Stavanger”

Morgenfugler i Stavanger

Av Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, Universitetet i Stavanger To read this in English, click here Mine oppgaver tilknyttet arbeidspakke 1, er å samle informasjon om Revtangen ornitologiske stasjon på Jæren (Stavanger Museum) og å forske på og skrive om den årlige vinterfugltellingen i Norge og andre europeiske land.   For å lære mer om fugler,Continue reading “Morgenfugler i Stavanger”

css.php