Kvinner og ornitologi i Norge før 1980 (del 2 av 3)

av Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger Click here to read in English Les del 1 Del 3 kommer 1. februar 2023 Ved å intervjue og grave etter kilder på Stavanger museum og Nasjonalbiblioteket har jeg funnet flere kvinner. Deres innsats er ofte gjemt bak et mannlig familiemedlem. Gertrud Bernhoft-Osa (født Bauer (1903-1997))Continue reading “Kvinner og ornitologi i Norge før 1980 (del 2 av 3)”

Women and Ornithology in Norway before 1980 (Part 2 of 3)

By Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, Associate Professor, University of Stavanger Klikk her for å lese på norsk Read part 1 Part 3 will be posted on 1st February 2023 Through interviews and digging in the archives at Stavanger Museum and the National Library, I have found several women. Their contributions are often hidden behind aContinue reading “Women and Ornithology in Norway before 1980 (Part 2 of 3)”

Kvinner og ornitologi i Norge før 1980 (del 1 av 3)

av Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger Click here to read in English Før 1980 var ornitologi i Norge ansett som et svært maskulint felt. Få kvinner var medlemmer i ornitologiske foreninger eller studerte zoologi med fugler som hovedtema ved universiteter i Norge. Betyr det at kvinner før 1980 ikke har tilført ornitologiContinue reading “Kvinner og ornitologi i Norge før 1980 (del 1 av 3)”

Women and Ornithology in Norway before 1980 (part 1 of 3)

By Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, Associate Professor, University of Stavanger Klikk her for å lese på norsk Before 1980, ornithology in Norway was seen as a very masculine field. Few women were members of ornithological societies or studied zoology with birds as their main area of research at Norwegian universities. Does that mean that womenContinue reading “Women and Ornithology in Norway before 1980 (part 1 of 3)”

css.php